แลกเปลี่ยน BTC – ETH ได้ง่ายดายในปี 2019 WBTC เตรียมพัฒนาบน Ethereum 

  • October 29, 2018
Back To Homepage

แลกเปลี่ยน BTC – ETH ได้ง่ายดายในปี 2019 WBTC เตรียมพัฒนาบน Ethereum

พวกเราต่างรู้จักว่า BTC, BCC และ ETH คืออะไรเป็นอย่างดี แต่สัญลักษณ์ WBTC อาจเป็นสิ่งใหม่สำหรับผู้อ่านในครั้งนี้ ซึ่งสัญลักษณ์นี้มาจากคำว่า “wrapped Bitcoin” ที่กำลังจะมาเป็นเหรียญบนระบบบล็อกเชนอีเธอเรียม (Ethereum) และเชื่อมโยงโดยตรงกับมูลค่าของบิทคอยน์ (Bitcoin)

ความพยายามของ Kyber Network, Republic Protocol และ BitGo ที่ต้องการรวมตัวกันอาจส่งผลกระทบที่สำคัญต่อเงินคริปโตใน 2 ด้าน

อย่างแรก การรวมตัวกันจะเป็นการเปิดโอกาสให้บิทคอยน์ได้เข้าร่วมทำ*สัญญาอัจฉริยะ (smart contract) กับอีเธอเรียมโดยตรงบนระบบบล็อกเชนของอีเธอเรียม

ทั้งนี้ รวมถึง QTUM ที่ทำงานการอยู่บนระบบปฏิบัติการจำลองอีเธอเรียม (Ethereum Virtual Machine) บนเครือข่ายบิทคอยน์ และ Rootstock ที่สะท้อนคุณสมบัติด้านต่างๆของอีเธอเรียมที่ใช้สำหรับบิทคอยน์ อีเธอเรียมยังคงดำรงตำแหน่งเป็นหน่วยหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในแง่ของการทำสัญญาอัจฉริยะ

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าในอนาคตของ Ethereum Dapp (Ethereum Decentralized applications) ยังคงถามหาความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

อย่างที่สอง การรวมตัวกันจะเป็นการเปิดโอกาสให้มูลค่าของบิทคอยน์มีผลโดยตรงกับเหรียญที่อยู่บนระบบบล็อกเชนอีเธอเรียม เหรียญจะได้รับการหนุนโดยกองทุนสำรองของ BitGo และกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหลาย

ขณะนี้อยู่ในช่วงที่ผู้ดูแลแผนงานกำลังสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนรู้สึกถึงความโปร่งใส ผู้ลงทุนจะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าตนเองกำลังถือสินทรัพย์ประเภทใดอยู่ในมือ โดยที่ ณ ขณะนี้ 1 WBTC มีค่าเท่ากับ 1BTC

เป้าหมายของโครงการนี้คือการพยายามลบรอยต่อระหว่างบิทคอยน์และอีเธอเรียมลง หากว่าใครมีบิทคอยน์อยู่ คนๆนั้นก็จะสามารถเข้าถึงเครือข่ายอีเธอเรียมได้อย่างง่ายดายโดยใช้ WBTC และเขาก็สามารถเปลี่ยนกลับเป็นเงินบิทคอยน์ได้ตลอดเวลาเช่นกัน การใช้ตัวกลางแลกเปลี่ยนเงินก็จะไม่สำคัญอีกต่อไป หากว่ามีการรวมตัวกับเครือข่าย Kyber หรือพันธมิตรอื่นๆ

แม้กระนั้น ขณะนี้ตัวกลางแลกเงินหลายแห่งก็เตรียมใส่เหรียญ WBTC เข้าไปในรายการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วเช่นกัน

สิ่งที่ยังคงเป็นคำถามของนักลงทุนคือ จะเกิด**การอาร์บิทราจ (arbitrage) ขึ้นระหว่าง BTC และ WBTC หรือไม่ หรือราคา WBTC จะติดอยู่กับ BTC หรือไม่

  • *สัญญาอัจฉริยะ (smart contract) คือ การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์หรือเงินตราเข้าไปในตัวโปรแกรม และโปรแกรมนี้จะทำงานด้วยตัวของมัน และ ณ จุดจุดหนึ่งมันจะทำการเช็คเงื่อนไขว่า สินทรัพย์นี้ควรจะถูกส่งต่อไปที่ใคร หรือควรจะถูกโอนคืนกลับไปให้เจ้าของ
  • **Arbitrage (อาร์บิทราจ) คือ การสร้างกำไรจากทั้งสองตลาด ซึ่งเป็นการทำกำไรจากสินค้าประเภทเดียวกัน แต่ราคาต่างกันในตลาดทั้งสองตลาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *