กลยุทธ์เทรดคริปโตด้วย sentiment analysis

  • January 28, 2019
Back To Homepage

กลยุทธ์เทรดคริปโตด้วย sentiment analysis

 

ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลโรเบิร์ต ชิลเลอร์กล่าวว่า “Bitcoin เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม”

 

ข่าวลือ ความกลัว และโฆษณามีบทบาทอย่างมากต่อราคาของสกุลเงินคริปโต แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแสดงให้เห็นด้วยแผนภูมิ

 

ในขณะที่เทรดเดอร์ระดับสถาบันส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้ามาช่วยเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา และป้องกันไม่ให้สภาพจิตใจมีผลต่อการตัดสินใจเมื่อตลาดอยู่ในสภาวะผันผวน

 

ผู้ที่เข้าใจตลาดอย่างแท้จริงจะได้เปรียบเมื่ออยู่บนสนามแข่งเดียวกับเทรดเดอร์ระดับสถาบัน แต่ทว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถวัดได้ว่าใครคือผู้ที่เข้าใจตลาดอย่างแท้จริง

 

การรับรู้ถึงอิทธิพลของจิตวิทยาและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดเป็นสิ่งเดียวกัน แต่กุญแจสำคัญคือความสามารถในการประเมินและใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดที่อ้างอิงจากข้อมูลเป็นหลัก – การทำเช่นนี้เราเรียกว่าการวิเคราะห์บรรยากาศความเชื่อมั่น (sentiment analysis)

ตลอดช่วงสิบปีที่ผ่านมา ความสนใจด้านการวิเคราะห์บรรยากาศความเชื่อมั่นเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากดังที่ปรากฎบนแผนภูมิของ Google Trends

 

ในความเป็นจริง ไม่ใช่เรื่องยากที่จะรับรู้ข้อมูลเชิงลึกขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความเชื่อมั่นภาพรวมหรือสร้างบรรยากาศความเชื่อมั่นโดยรวม ตัวอย่างเช่น หากผู้มีอิทธิพลบางคนในวงการคริปโตหรือวงการตลาดการเงินสร้างภาพ Bitcoin ในด้านลบ มีความเป็นไปได้ว่าแนวโน้มความเชื่อมั่นของประชาชนก็จะเป็นไปในทิศทางลบเช่นกัน

แน่นอนว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาคนกลุ่มมากที่ได้ผ่านการวิจัยอย่างมีขั้นตอนและถูกต้องตามหลักการวิจัย ซึ่งสุดท้ายชี้ให้เห็นว่าปรากฎการณ์จิตวิทยาหมู่ดังกล่าวมีบทบาทอย่างมากต่อราคา Bitcoin

 

แหล่งข้อมูลที่ช่วยให้คำตอบที่ใช้วัดและคาดการณ์ปรากฎการณ์ครั้งนี้จะอยู่บนแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ เช่น Twitter และ Telegram รวมถึงพาดหัวข่าวและกระทู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฟอรัม ซึ่งแตกต่างจากการอ่านรายวันเกี่ยวกับ Bitcoin

เนื่องจากภาพรวมของสถานการณ์ตลาดที่เกิดขึ้นไม่สามารถถ่ายทอดโดยความคิดเห็นของคนเพียงหนึ่งคน แต่การรับข้อมูลความคิดเห็นจากเทรดเดอร์หลายๆคนสามารถให้ข้อมูลที่ตรงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด หรือการใช้ AI เข้ามาช่วยประมวลผลข้อมูลดังกล่าวก็นับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน

 

ด้วยเหตุนี้ hedge fund ส่วนมากจึงให้ AI เก็บข้อมูลความคิดเห็นที่อยู่บนสื่อออนไลน์เพื่อประมวลสภาวะตลาดที่แท้จริง

 

การวิเคราะห์บรรยากาศความเชื่อมั่นถูกนำมาใช้เพื่อเสริมให้กลยุทธ์การเทรดที่ใช้อยู่แล้วมีศักยภาพสูงขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดทางเทคนิคหรือ price action เป็นต้น

 

ในบางครั้งเทรดเดอร์ (ที่เป็นมนุษย์) อาจอยู่ภายใต้ความกดดันจนทำให้ตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่น แต่ถ้าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เราจะสามารถเก็บข้อมูลในตลาดหลายด้าน ประเมินแนวโน้มในอนาคตเพื่อช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปตามกลยุทธ์การเทรดที่วางไว้

 

ลองเปิดโลกกลยุทธ์การเทรดตามหลักการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการฟังเสียงจากตลาด เอาชนะความกลัว เปลี่ยนความคิดเห็นและความเชื่อมั่นในตลาดให้เป็นข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *